Kabanos Exklusive TO GO
Název

Kabanos Exklusive TO GO

Novinka

informace

cca 50 g
15 ks/karton
záruka / 30
teplota sklad. / 0 až +25°C
bezlepkový / ne
Polsko